COPD

COPD  is vrij vertaald een 'chronisch obstructieve longaandoening', oftewel chronische schade aan het longweefsel. Hierdoor ontstaat kortademigheid, hoesten en ophoesten van slijm. De meest voorkomende oorzaak van COPD is roken. Meestal starten de klachten met alleen kortademigheid. In stadia die volgen kunnen deze klachten steeds verder in intensiteit toenemen.

Er zijn vier varianten van COPD: Gold 1 t/m Gold 4 (A,B,C en D). Hierin is Gold 1 de minst erge variant en is Gold 4 de meest erge vorm. Deze aandoening kan dusdanig beperkend zijn dat het doen van boodschappen en bijvoorbeeld de trap op lopen al een probleem kan zijn. Fysiotherapie is een van de meest voorgeschreven behandelingen bij COPD, naast medicatie. Ademhalingstherapie, sputummobilisatie en conditietraining zijn enkele behandelvormen. 

Fysiotherapeutische begeleiding bij COPD wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De mate van de vergoeding hangt af van de ernst van de COPD. Dit wordt bepaald door uw (long)arts. Er dient dus altijd een diagnose en verwijzing te zijn vanuit een arts.