Geriatriefysiotherapie

Een geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Hierbij kunt u denken aan:
  • Revalidatie na een beroerte of hartfalen
  • Conditieopbouw na een gebroken heup
  • Fysiotherapie gericht op valpreventie
  • Risicovermindering van chronische aandoeningen zoals diabetes en hoge bloeddruk
  • Pijnvermindering bij artrose
  • Overgewicht
  • Fitness voor de minder vitale oudere
Geriatriefysiotherapie
Beweging heeft ook een positieve invloed op het mentaal welbevinden, vertragen van dementie en vermindering van depressieve klachten.

Meer informatie hierover vindt u in de brochure Fysiotherapie voor Ouderen. Deze kunt u vinden in onze praktijk of hieronder downloaden.

Brochure Fysiotherapie voor Ouderen