Netwerken

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen), verdeeld over 70 regio's zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. www.parkinsonnet.nl

Multidisciplinaire eerstelijns neurorevalidatie Tilburg e.o (MENT)

MENT is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders op het gebied van transmurale zorg en ketenzorg. Meer informatie via www.nah-ment.nl.

Chronisch Zorgnet

Stichting Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is hét landelijke netwerk van fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen zoals etalage benen (claudicatio Intermittens). 

Binnen dit open netwerk met landelijke dekking staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich dan ook op dit gebied. 
Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met niet chronisch overdraagbare chronische aandoeningen, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

Geriatrie Netwerk Tilburg e.o.

Het Geriatrie Netwerk Tilburg en omstreken (GFN Tilburg e.o.) is een netwerk voor Geriatrie fysiotherapeuten. Het netwerk staat voor het aanbieden van kwalitatief hoge zorg op maat voor de oudere (geriatrische) cliënt. 

VGZ Wijknetwerken

VGZ Wijknetwerken en Wijkteams zijn opgericht om u op lokaal niveau, binnen uw wijk, te kunnen helpen met hulpvragen op het gebied van zorg en welzijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van VGZ Wijknetwerken en Wijkteams.

KNGF

Fysiotherapie Tilburg Reeshof is als partner verbonden aan het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Meer informatie via www.defysiotherapeut.com