Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de aanmaak van dopamine in het middendeel van de hersenen verminderd is. Door dit dopaminetekort wordt de aansturing van de spierbewegingen aangetast en dat brengt beperkingen met zich mee. De meest voorkomende symptomen bij mensen met de ziekte van Parkinson zijn:

  • Bradykinesie: trager worden van bewegingen
  • Rusttremoren: trillen van handen, benen, kin of tong
  • Rigiditeit: stijfheid van de spieren
  • Houdings- en evenwichtsproblemen
  • Freezing: gevoel dat voeten ‘vastplakken’ aan de grond
  • Akinesie: moeite met starten van bewegingen
De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve aandoening. Fysiotherapie kan in iedere fase van de aandoening ingezet worden en zal per fase een andere invulling krijgen. Centraal staan uw hulpvraag en zelfstandigheid. Samen wordt een invulling gegeven aan de duur, de intensiteit en de locatie van de therapeutische sessies. Indien nodig werken we samen met andere zorgverleners, zoals de ergotherapeut of logopedist. 

Aangezien de ziekte van Parkinson complex kan zijn, is gespecialiseerde zorg noodzakelijk. Deze zorg wordt alleen vergoed als deze geleverd wordt door een therapeut die aangesloten is bij het ParkinsonNet. De bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte van Parkinson. 

De therapie richt zich op het verbeteren of onderhouden van activiteiten zoals lopen (denk aan balans, valpreventie, verminderen freezing), opstaan, in bed verplaatsen, en arm- en handvaardigheden. Dit gebeurt middels:

  • Educatie, om zelf zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van de ziekte van Parkinson
  • Functietraining, om de conditie en het lichamelijk functioneren te behouden of te verbeteren
  • Vaardigheidstraining, om het optreden van beperkingen in activiteiten te vertragen
  • Strategietraining, om compensatiestrategieën aan te leren voor activiteiten die moeilijker gaan